Beheerder tevreden met een 7,7

11 september 2018

Beethoven Beheer B.V. de Beheerder van Woon-Winkel Fonds heeft onlangs een enquête verstuurd met daarin onder andere vragen over de informatievoorziening van Beethoven Beheer. Uiteindelijk hebben 117 Obligatiehouders de enquête ingevuld (40,21%).

De meeste Obligatiehouders zijn tevreden over de wijze waarop de Beheerder de informatie verstrekt. Samengevat kwam het volgende uit de enquête:

Informatieverstrekking

  • De meeste Obligatiehouders (53 van 117) beoordeelden de Beheerder met een cijfer 8. Het gemiddelde cijfer is een 7,7.
  • De meeste Obligatiehouders (66 van 117) hebben de informatie die gegeven wordt in vergaderingen beoordeeld met een goed (41) of voldoende (25). (48 Obligatiehouders hadden ingevuld “Weet ik niet, was niet aanwezig op vergaderingen”)
  • De meeste Obligatiehouders (109 van 117) hebben de informatie die gegeven wordt in de notulen beoordeeld met een goed (54) of voldoende (55).
  • De meeste Obligatiehouders (101 van 117) hebben de informatie die gegeven wordt op de website beoordeeld met een goed (43) of voldoende (58).
  • De meeste Obligatiehouders hebben geen behoefte aan vergaderingen (67 van de 117).
  • De meeste Obligatiehouders hebben geen behoefte aan rondritten langs de panden (107 van de 117).
  • De meeste Obligatiehouders hebben behoefte aan een digitale nieuwsbrief (70 van de 117).

Beleggingshorizon

  • 71 beleggers (van de 117) gaan de komende 12 maanden beleggen in een Nederlands vastgoedfonds.
  • 44 beleggers (van de 71) hebben interesse om te beleggen in Participaties van Woon-Winkel Fonds.
  • 41 beleggers (van de 71) hebben interesse in Obligaties van Woon-Winkel Fonds.

De Beheerder is mogelijkheden voor een nieuwe belegging aan het onderzoeken en zal de geïnteresseerden hierover informeren als hier meer informatie over beschikbaar is.

Naar aanleiding van de enquête zal de Beheerder vaker digitale nieuwsbrieven versturen, omdat uit de enquête blijkt dat de Obligatiehouders daar behoefte aan hebben. De Beheerder blijft vergaderingen uitschrijven voor de Obligatiehouders die hier wel behoefte aan hebben.

De Beheerder bedankt de respondenten voor de positieve beoordelingen en de genomen moeite.

(bron Foto <a href=”https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-of-woman-filling-in-application-form_1022672.htm”>Designed by Katemangostar</a>)

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van Woon-Winkel Fonds.