Emissie 2015

13 januari 2015

Zoals u weet wil de Beheerder in de Participantenvergadering van 19 februari 2015 voorstellen om weer “open” te gaan. Dit is eerder via deze website gecommuniceerd. Inmiddels is het Prospectus al in een vergevorderd stadium en hebben diverse gesprekken met Participanten plaatsgevonden, zowel met voorgenomen uittreders als voorgenomen toetreders. Onder deze laatste categorie bevonden zich ook nieuwe Participanten.Op grond daarvan wil de Beheerder u als volgt informeren.

  1. Om de Participanten na 19 februari 2015 meer tijd te geven om het Prospectus goed door te nemen en daarna te beslissen of ze Participaties willen bijkopen heeft de Beheerder besloten om de voorgenomen emissiedatum van 5 maart 2015 te verschuiven naar 15 april 2015.
  2. De emissie zal plaatsvinden op basis van “matching”, dat wil zeggen dat de uittredingen de toetredingen niet mogen overtreffen. Hierdoor kan het Fondsvermogen niet aangetast worden door de emissie.
  3. Indien er sprake is van meer (voorgenomen) uittreding dan toetreding dan zal uittreding toegestaan worden op basis van evenredigheid (pro rato parte).

De Beheerder roept alle Participanten op om bij de vergadering op 19 februari aanwezig te zijn. De besluiten die de vergadering gaat nemen zullen belangrijk zijn voor alle Participanten.

Gerelateerde berichten