Intrinsieke Waarde 2022

Hierbij presenteren wij u de Intrinsieke Waarde van Woon-Winkel Fonds per ultimo 2022.

Overzicht van de Intrinsieke Waarde per Participatie:

Intrinsieke Waarde per 31 december 2022                 €    188,67

Intrinsieke Waarde per 31 december 2021                  €   180,34

***

Direct resultaat  2022                                                     

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief direct resultaat van € 2.631.524 t.o.v. € 391.367 in 2021. Er heeft in 2022 een negatieve herwaardering onroerend goed van € 151.168 plaatsgevonden tegenover € 1.737.709 positief in 2021. Daarnaast is er in 2022 een woning verkocht met een verkoopresultaat van € 67.797. Dit resulteert per saldo in een positief fondsrendement van 6,0% (2021: 5,3%).

Doelstellingen voor 2023

De belangrijkste doelstelling voor 2023 is de beleggingen van Woon-Winkel Fonds zodanig te “upgraden” en aan te passen, dat deze aan de veranderende eisen van de markt, zowel
van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen. Hiervoor staan in 2023 verschillende investeringen op de planning, namelijk het revitaliseren van Andel en Apeldoorn, maar speelt ook de meerjarenonderhoudsplanning een belangrijke rol. De speerpunten blijven ook in 2023 het optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.
De Beheerder dient in 2023 beleid te vormen ten aanzien van de obligaties B, aangezien de minimale looptijd in augustus 2023 verloopt. Ten aanzien van de hypothecaire lening zijn er geen acties vereist tot medio 2027. De effecten van de extreme inflatie zullen ook in 2023 aandacht behoeven. De Beheerder zal regelmatig contact onderhouden met (commerciële) huurders en kritisch zijn op de inkoopkosten.