Financieringen SNS Property Finance

27 maart 2012

SNS Property Finance heeft begin maart 2012 te kennen gegeven dat zij in het kader van de verkorting van haar balans leningen die expireren in 2012 niet verlengt.  Dit betreft ook de leningen van Woon-Winkel Fonds die in 2012 aflopen. De Beheerder is reeds geruime tijd in gesprek  met een aantal banken teneinde een voor Woon-Winkel Fonds passende oplossing te vinden. Hierover zult u nader bericht worden in de jaarvergadering. De mededeling van SNS Property Finance kwam voor de Beheerder als een complete verrassing aangezien er in januari 2012 nog leningen zijn verlengd onder dezelfde condities en voorwaarden.

Gerelateerde berichten