Herfinanciering

2 maart 2017

Zoals de Beheerder u heeft geïnformeerd in de toelichting bij de Intrinsieke Waarde van Woon-Winkel Fonds per 31 december 2016 is het Fonds erin geslaagd te voldoen aan de convenanten ten aanzien van de LTV (Loan To Value) per balansdatum.

De komende twee jaar zullen eveneens in het teken staan van verdere verbetering van de LTV, waarbij de doelstelling per ultimo 2018 een LTV van maximaal 70% is. Lees verder

Gerelateerde berichten