Herfinanciering

2 maart 2017

Zoals de Beheerder u heeft geïnformeerd in de toelichting bij de Intrinsieke Waarde van Woon-Winkel Fonds per 31 december 2016 is het Fonds erin geslaagd te voldoen aan de convenanten ten aanzien van de LTV (Loan To Value) per balansdatum.

De komende twee jaar zullen eveneens in het teken staan van verdere verbetering van de LTV, waarbij de doelstelling per ultimo 2018 een LTV van maximaal 70% is. Lees verder

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2021 van Woon-Winkel Fonds. Mocht u naar aanleiding van het halfjaarverslag vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341-438610 of per e-mail info@beethovenbeheer.nl.