Interesse om te beleggen in vastgoedinteresse

Participanten worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan iedere belegging, en derhalve ook aan een belegging in onroerend goed, financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen daarom goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus en zo nodig hun (fiscaal) adviseur te raadplegen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Prospectus 2017 en de daarbij behorende bijlagen kunt u hier downloaden.

Heeft u interesse in Woon-Winkel Fonds, vraag dan hier informatie op. Op dit moment is het Fonds gesloten voor toe- en uittreding.

 

 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.