Intrinsieke Waarde per ultimo 2015

15 januari 2016

Intrinsieke Waarde per Participatie

Intrinsieke Waarde per Participatie per 31 december 2014: €   35,53                                                                                                                                  Intrinsieke Waarde per Participatie per 31 december 2015: €   38,03

Jaarresultaat 2015:                                       €       780.422                                                                                                                                                          Fondsvermogen per 31-12-2015:               € 11.878.000

Uitstaande participaties

Het totaal uitstaande Participaties bedraagt na Emissie 312.345.

Netto resultaat                                                        

Er is een lichte verbetering zichtbaar in het economische klimaat, waardoor de afwaardering op de gehele vastgoedportefeuille van € 69,1 miljoen teruggelopen is tot € 946.561 negatief tegen over een afwaardering in 2014 van € 3,3 miljoen. De herwaardering van € 946.561 negatief is op te splitsen in € 1.674.662 positief en € 2.621.223 negatief. Door het positieve directe resultaat ad € 1.726.983 is de positieve lijn naar boven weer gevonden met een nettoresultaat van € 780.422 positief.

Het grootste deel van de positieve herwaardering komt voor rekening van de woningen in Amsterdam,  Haarlem, Voorschoten en Zoetermeer. Daarnaast kregen de winkels in Dordrecht, Goor, Nieuwleusen en Son & Breugel een positieve herwaardering.

Het grootste deel van de negatieve herwaardering komt voor rekening van de winkels in Apeldoorn, Hoeven, Klazienaveen, Hilversum, Rotterdam en Wassenaar. Daarnaast kenden de woningen in Drachten en Etten-Leur ook een afwaardering.

Gerelateerde berichten