Jaarverslag 2014

9 februari 2015

Hierbij publiceren wij het Jaarverslag 2014. Op deze wijze stellen wij u in staat u voor te bereiden op de jaarvergadering 2015 van Woon-Winkel Fonds die op 19 februari aanstaande gehouden zal worden zoals gebruikelijk in hotel de Witte Bergen te Eemnes. De vergadering zal aanvangen om 11.00 uur. De gedrukte versie kunt u woensdag, uiterlijk donderdag, per post verwachten. Voor alle zekerheid zullen wij op de jaarvergadering nog een aantal jaarverslagen beschikbaar houden voor de Participanten.

Mocht u naar aanleiding van het (half)jaarverslag vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341 43  86 10 of per e-mail info@beethovenbeheer.nl.

Actueel