Opgezegde leningen verlengd voor 2 jaar.

14 januari 2014

In het afgelopen jaar heeft de (her)financiering van Woon-Winkel Fonds centraal gestaan. De Beheerder heeft u in een begeleidend schrijven bij de laatste nieuwsbrief geïnformeerd dat in de tweede week van augustus gesprekken zouden gaan plaatsvinden met onze huisbanken SNS Property Finance en FGH Bank. Uitgangspunt in het gesprek dat de Beheerder met SNS Property Finance gevoerd heeft was het streven van de Beheerder om de status van Woon-Winkel Fonds weer terug te krijgen op hetzelfde niveau als vóór de opzegging van de leningen in maart 2012. Daarbij was van belang enerzijds het gegeven dat andere leningen bij SNS Property Finance nog doorliepen tot 2018 en anderzijds het gegeven dat de operationele resultaten van Woon-Winkel Fonds over het eerste halfjaar 2013 uitstekend te noemen waren en sindsdien ook gebleven zijn.

Hoewel de respons van SNS Property Finance meer dan vijf maanden in beslag heeft genomen, veel langer dan wij gehoopt en verwacht hadden, heeft SNS Property Finance inmiddels besloten ons verzoek in te willigen en de leningen te verlengen voor 2 jaar, tot januari 2016. Hiermee is deze financiering voorlopig voldoende gewaarborgd.

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van Woon-Winkel Fonds.