Over Woon-Winkel Fonds

Transparantie

Woon-Winkel Fonds (opgericht in 1995) is een van de oudste niet beursgenoteerde vastgoedfondsen van Nederland.
Het Fonds belegt in woningen en winkels.
Wij informeren onze Participanten en Obligatiehouders graag volledig. Naast de jaarvergaderingen, de (half)jaarverslagen, de nieuwsbrieven en de website organiseren wij jaarlijks met onze beleggers bezichtigingen van de projecten. Daarnaast is ons team altijd bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Transparantie door een directe relatie met onze beleggers is voor Woon-Winkel Fonds erg belangrijk, wij werken namelijk voor u.

Doelstelling Woon-Winkel Fonds

Woon-Winkel Fonds wil een degelijk en goed renderend vastgoedfonds zijn voor huidige en nieuwe beleggers met kwalitatief verantwoorde groei door te investeren in woningen en winkels verspreid over Nederland. 

De belangrijkste doelstelling voor 2023 is de beleggingen van Woon-Winkel Fonds zodanig
te “upgraden” en aan te passen, dat deze aan de veranderende eisen van de markt, zowel
van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen. Hiervoor staan in 2023 verschillende
investeringen op de planning, namelijk het revitaliseren van Andel en Apeldoorn, maar speelt ook
de meerjarenonderhoudsplanning een belangrijke rol. De speerpunten blijven ook in 2023 het
optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.
De Beheerder dient in 2023 beleid te vormen ten aanzien van de obligaties B, aangezien de minimale
looptijd in augustus 2023 verloopt. Ten aanzien van de hypothecaire lening zijn er geen acties vereist
tot medio 2027.
De effecten van de extreme inflatie zullen ook in 2023 aandacht behoeven. De Beheerder zal
regelmatig contact onderhouden met (commerciële) huurders en kritisch zijn op de inkoopkosten.

Wet op het Financieel Toezicht

Beethoven Beheer B.V. de Beheerder van Woon-Winkel Fonds heeft een vergunning krachtens de Wft artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De vergunning ligt ter inzage bij de Beheerder en is te downloaden op de website van de Beheerder (www.beethovenbeheer.nl).

De Beheerder, Bewaarder en Raad van Toezicht zijn gevestigd aan de Johanniterlaan 8b te
3841 DT Harderwijk.

Organisatiestructuur

Beethoven Beheer BV (de Beheerder)

De Beheerder van Woon-Winkel Fonds is Beethoven Beheer BV. De Beheerder is belast met de dagelijkse leiding van het Fonds en verantwoordelijk voor het beheer van onroerend goed.
De bestuurders van de Beheerder zijn drs. R.H.J.B. Knobben en mr. F.D. Stibbe. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV (de Juridisch Eigenaar)

De Juridisch Eigenaar van Woon-Winkel Fonds is Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV. De Juridisch Eigenaar is voor de Participanten de formele eigenaar van de beleggingen van het Fonds.
De bestuurders van de Bewaarder zijn drs. R.H.J.B. Knobben en mr. F.D. Stibbe. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Apex Depositary Services (De Bewaarder)

De Bewaarder van Woon-Winkel Fonds is Apex Depositary Services. De Bewaarder heeft tot taak er op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van het Fonds beheert in overeenstemming met het Prospectus.
De directie van Apex Depositary Services, wordt gevormd door D. Rhydderch, F.C. Hand en M. Newbon. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Raad van Toezicht

Het Fonds heeft een Raad van Toezicht die toezicht uitoefent op het Beheer van het Fonds door Beethoven Beheer BV. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de beheerder bij met advies. De Raad van Toezicht bestaat uit drs. J. Boogaard en ing. J.W.G. Sanders. Zij hebben geen belangen in de vastgoed beleggingen van Woon-Winkel Fonds.

Organisatiestructuur