Persbericht verkoop Propertize

29 juni 2016

Staat bereikt overeenstemming over verkoop Propertize

Nieuwsbericht | 28-06-2016 | 17:56

De Nederlandse Staat heeft dinsdag een koopovereenkomst getekend met Lone Star Funds  voor de verkoop van Propertize. Lone Star neemt, met haar consortium partner J.P. Morgan, Propertize over voor 895,3 miljoen euro. Voordat de overdracht kan plaatsvinden, dient nog wel een aantal stappen gezet te worden, waaronder het verkrijgen van goedkeuring van de relevante toezichthouders.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat dinsdag gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. De verkoop is in lijn met het advies van NLFI, de stichting die de aandelen van genationaliseerde financiële instellingen beheert. Dijsselbloem had NLFI in oktober vorig jaar gevraagd het verkoopproces van Propertize te beginnen.

De Staat neemt ook de uitstaande staatsgegarandeerde schuld van Propertize , met een waarde van € 2,35 miljard, over. De koper stort via Propertize eenzelfde bedrag bij de Staat, vermeerderd met de opgelopen rente. De staatsgarantie op de financiering van Propertize komt daarmee te vervallen.

Lone Star neemt met alle aandelen ook alle rechten en verplichtingen van Propertize over van de Staat. De verkoop betekent voor Propertize en ten minste een deel van haar medewerkers dat er zicht is op een toekomst die verder gaat dan als de vastgoedportefeuille van Propertize in handen van de Staat zou zijn afgebouwd.

Het huidige Propertize is een gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013. Propertize, voorheen SNS Property Finance, is sinds de separatie van SNS Bank op 31 december 2013 een zelfstandige vastgoedbeheerorganisatie. Dat ging gepaard met een kapitaalinjectie van € 500 miljoen .

De Beheerder weet nog niet wat voor gevolgen dit heeft voor het Fonds. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte.

Gerelateerde berichten