Verlenging financiering

23 juni 2014

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]In navolging van hetgeen met de participanten is gecommuniceerd in de jaarvergadering d.d. 20 maart 2014 zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

Verlenging lening FGH Bank

De FGH Bank heeft vooralsnog, per schrijven van 23 mei 2014, de lening van € 9 miljoen onder dezelfde condities verlengd van 1 maart 2014 tot 1 september 2014. In die tijd zal de FGH Bank ook de revisie van de portefeuille afronden.

Propertize

De Beheerder heeft op 19 mei 2014 een constructief gesprek gevoerd met Propertize aangaande de faciliteiten van Woon-Winkel Fonds bij Propertize. In dat gesprek is nogmaals naar voren gekomen dat Propertize, ook in de huidige vastgoedcrisis, Woon-Winkel Fonds als een goede en betrouwbare debiteur blijft zien.

Mogelijke gemeenschappelijke aanpak

Mede met het oog op bovenstaande heeft de FGH Bank de wens uitgesproken om samen met Propertize en de Beheerder een gesprek te voeren over financieringsfaciliteiten voor Woon-Winkel Fonds. Daarbij zullen ook alternatieve financieringen (zie het punt hieronder) aan de orde komen. Tevens willen beide banken kennis nemen van de laatste cijfers van het Fonds en de prognoses tot en met 2018 van het Fonds. Deze prognoses zijn uitvoerig toegelicht in de jaarvergadering van 20 maart 2014. Dit gesprek staat 3 juli 2014 op de agenda.

Alternatieve financieringen

Op dit ogenblik is de Beheerder namens Woon-Winkel Fonds in de eerste onderhandeling met een gerenommeerde marktpartij om samen met die partij alternatieven te zoeken voor de huidige financiering. Daarbij kan ook gedacht worden aan alternatieve financieringsvormen waardoor de resterende leningen, met een acceptabele loan to value, ook elders financierbaar zouden kunnen worden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Gerelateerde berichten