Verlenging financieringen FGH

14 maart 2012

Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat vier van de vijf financieringen, die via de FGH bank lopen en in 2012 zouden vervallen, verlengd zijn voor respectievelijk 3 of 5 jaar. Wij kunnen u mededelen dat de rente toe- en opslagen zijn gestegen, deze stijging komt overigens niet volledig ten laste van Woon-Winkel Fonds. Dit heeft te maken met het feit dat per 1 maart 2012 en 1 april 2012 derivaten bij Rabobank verlopen en deze derivaten door ons niet worden verlengd, vanwege de huidige lage rentestand van de 1-maands euribor. Dit houdt in dat wij nieuwe derivaten kunnen afsluiten tegen een veel lagere rente dan de twee derivaten die in 2012 komen te vervallen en kunnen wij een derivaat dat in 2013 komt te vervallen op korte termijn al verlengen eveneens tegen een lagere rente. Als wij dit allemaal doorrekenen komen wij voor 2012, maar ook voor 2013 per saldo uit op lagere rentelasten dan in 2011. Dit scheelt ongeveer € 187.000.

Gerelateerde berichten