Disclaimer

De Beheerder van Woon-Winkel Fonds, Beethoven Beheer B.V., heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Prospectus van Woon-Winkel Fonds is verkrijgbaar bij Beethoven Beheer B.V., of via deze website te downloaden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beethoven Beheer B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft de Beheerder naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door hem langs elektronische weg aangeboden diensten. Beethoven Beheer B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Beethoven Beheer B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Beethoven Beheer B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Beethoven Beheer B.V. garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Beethoven Beheer B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.