Profiel van Woon-Winkel Fonds

Koers

Woon-Winkel Fonds is niet beursgenoteerd. Eén maal per jaar kunnen beleggers op basis van de Intrinsieke Waarde van de Participatie op een vooraf vastgestelde datum Participaties kopen, bijkopen of verkopen. De Intrinsieke Waarde wordt bepaald op 31 december van elk jaar en is dus niet afhankelijk van beurssentimenten.

Uitkering

Jaarlijkse uitkering in contanten of in nieuwe Participaties. NB. In 2013 hebben de Participanten besloten tot nader orde af te zien van uitkeringen.

Omschrijving en samenstelling resultaat

Het resultaat van Woon-Winkel Fonds bestaat uit:
• Exploitatieresultaat uit beheer (ontvangen huren onder aftrek van beheerkosten en financieringslasten);
• Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (verkopen);
• Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (herwaarderingen onroerend goed op basis van jaarlijkse taxaties.

Beleggen in woningen en winkels

Het Fonds biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille onroerend goed die bestaat uit woningen en winkels. Daarnaast kan eventueel ook belegd worden in kantoren en bedrijfsgebouwen. Woningen waarbij de huur wordt opgezegd zullen in principe verkocht worden.
Het Fonds zal uitsluitend beleggen in onroerend goed in Nederland.

Participaties

Participaties luiden op naam en kunnen uitsluitend aan het Fonds en bloed- en aanverwanten in rechte lijn worden overgedragen. Daarnaast zijn de Participaties overdraagbaar als daar toestemming van alle overige Participanten voor is. De Participaties zijn niet waardevast en de waarde stijgt of daalt in de lijn met het netto resultaat van het Fonds. Participanten zijn gerechtigd tot het resultaat van het Fonds en de vergadering van Participanten kan besluiten tot uitkeringen over te gaan. 
De minimum inleg is €100.000.

Obligaties

De Obligaties luiden op naam en zijn niet genoteerd op een effectenbeurs. De Obligaties zijn waardevast en hebben een vaste rente, varierend van 4 tot 6%. In het Register van Obligatiehouders worden de Obligatiehouders ingeschreven. Er worden geen Obligatiebewijzen uitgegeven. Op verzoek kunnen Obligatiehouders een uittreksel uit het Register van Obligatiehouders ontvangen met het aantal Obligaties. De betalingen van rente en aflossingen van de Obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van de rente en aflossingen van betalingen aan de hypothecaire financiers van het vastgoed.

Fiscaal transparant

Woon-Winkel Fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, daarom kijkt de Belastingdienst niet naar het Woon-Winkel Fonds als geheel, maar direct (Box 3) naar de individuele Participanten.
De Participaties zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds of bloed- en aanverwanten in rechte lijn.

Verduurzaming Woon-Winkel Fonds

Woon-Winkel Fonds kwalificeert op grond van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) productkwalificaties als ‘Artikel 6’, ook wel aangeduid als ‘grijs’. Dit wil zeggen dat er geen doelstelling is met betrekking tot duurzame beleggingen en er geen ecologische of sociale kenmerken worden gepromoot.

Vergunning

Beethoven Beheer B.V, de Beheerder van het Fonds, is in het bezit van een vergunning van de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Interesse in beleggen?

Download hier het Prospectus. Op dit moment is het Fonds niet open voor toe- en uittreding.