Emissie 2015 en jaarvergadering

29 september 2014

De Beheerder is voornemens in de jaarvergadering 2015, die gepland staat op 19 februari 2015, voor te stellen om in 2015 weer “open” te gaan. De Beheerder is niet voornemens om een uitkering voor te stellen. Achtergrond voor deze voorstellen is tweeledig:

  1. Er is bij de Participanten behoefte om “open” te gaan.
  2. Het vermogen mag onder geen beding aangetast worden.

1. In de afgelopen jaren heeft de Beheerder niet positief kunnen reageren op verzoeken tot uittreding (evenmin tot toetreding!). De achterliggende redenen waren de verscherpte eisen die de financiers stelden, waardoor de situatie onvoldoende stabiel was om de beleggers toetreding in overweging te kunnen geven. Deze situatie is inmiddels dusdanig gestabiliseerd dat de Beheerder het verantwoord vindt om (al dan niet in beperkte mate, al dan niet op “matching” basis) verzoeken tot toetreding en uittreding te gaan honoreren. Daarmee wordt aan de wens van een beperkt aantal Participanten voldaan die om hen moverende redenen ook tegen de lage koers liever geld willen zien.

2. Om aan die wens tegemoet te komen moet de Beheerder zekerheid inbouwen dat het vermogen van het Fonds door meer uittreding dan toetreding niet aangetast wordt. Dit kan de Beheerder doen door het bedrag van de uittreding altijd lager te laten zijn dan het bedrag van de toetreding. Om die reden zullen ook in het nieuwe Prospectus de data van toe- en uittreding omgedraaid worden, dat wil zeggen eerst toetreding en dan uittreding. Ook zou een minimale versterking van het Fondsvermogen ingebouwd kunnen worden.

De Beheerder is van mening dat als de huidige gunstige ontwikkelingen zich in grote lijnen voortzetten de prijs per Participatie gunstig is voor een koper van nieuwe Participaties. Per definitie houdt dit in dat de verkoopprijs ongunstig is voor de Participanten. Maar voorop staat het belang van de Participant en het is de taak van de Beheerder om alles te doen om de wensen van de Participanten zo goed mogelijk te honoreren.

Als de gunstige ontwikkelingen zich voortzetten (operationeel resultaat, verkoopwinsten, taxaties, economie, houding banken, bestedingsklimaat, huizenprijzen, etc.) en de vergadering positief beslist op het voorstel van de Beheerder om weer – onder bepaalde voorwaarden – open te gaan dan staan als data voor toetreding en uittreding nu gepland op 5 maart respectievelijk 19 maart 2015. Nadrukkelijk houdt de Beheerder een voorbehoud ten aanzien van met name de taxaties, daar heeft de Beheerder geen vat op en die laten zich ook moeilijk voorspellen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om in te stappen, kunt u uw interesse aangeven op dit formulier. Invulling van dit formulier verplicht u niet tot deelname in het Fonds, deelname kan pas na lezing en goedkeuring Prospectus 2015 (naar verwachting beschikbaar in februari 2015) en dit is geen aanbieding van effecten, zoals vermeld in artikel 5.1 van de Wft.

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van Woon-Winkel Fonds.