Opleving woning verkopen

12 december 2012

Woon-Winkel Fonds lift in de laatste maanden van 2012 mee op de verscherpte regels voor hypotheekverstrekking.

Vanaf november hebben wij een kleine opleving gehad in de woningverkopen. Er zijn meer bezichtigingen geweest en een aantal huurders heeft ons benaderd met de vraag of zij hun woning niet konden kopen. Dit heeft alles te maken met de op handen zijnde verscherpte regels omtrent de hypotheekverstrekking. Hierbij is het alleen dit jaar nog mogelijk om te kiezen voor een hypotheek waarbij niet direct gestart hoeft te worden met aflossen.
Op moment van schrijven zijn er vijf woningen verkocht, waarbij het notarieel transport van één woning in 2013 zal plaatsvinden. Het probleem waar de meeste gegadigden echter tegenaan lopen is de lage financieringsbereidheid van de banken. Wij zijn wel tevreden over de behaalde verkoopresultaten aangezien de gerealiseerde verkoopprijzen niet veel lager liggen dan de verkopen van vorig jaar. In dat licht bezien beschikt het Fonds over een aanzienlijke stille reserve in het woningdeel van de portefeuille.

Gerelateerde berichten