Verlenging financiering SNS Property Finance

20 april 2012

Zoals u weet zijn twee leningen van SNS Property Finance aan Woon-Winkel Fonds, die per 1-04-2012 en 1-07-2012 expireren, opgezegd.

Inmiddels heeft de Beheerder van Woon-Winkel Fonds in goed overleg met SNS Property Finance verlenging van deze leningen bewerkstelligd tot 31-12-2012. Deze verlenging is tot stand gekomen na een vruchtbare afrondende bespreking tussen de Beheerder en de directie van SNS Property Finance op 19 april 2012 en is inmiddels ook schriftelijk bevestigd aan het Fonds per schrijven d.d. 20 april 2012.

Gerelateerde berichten