Winkelvastgoed profiteert mee

14 juni 2018

Uit cijfers van Locatus blijkt dat de winkelleegstand gedurende 2018 met circa 64.500 m2 wvo is gedaald tot 7,0% van de voorraad. Belangrijk is wel om oog te hebben voor de verschillen binnen de markt. De aanvangsleegstand (korter dan 1 jaar) daalde met 61.500 m2 en de langdurige leegstand met 6.000 m2. De structurele leegstand daarentegen liet een toename zien van bijna 3.000 m2. Dit onderstreept nog maar een dat structurele leegstand een andere aanpak vereist.

Cijfers van Calcasa laten zien dat de gemiddeld transactiehuurprijs inmiddels € 162 per vierkante meter bedraagt. Een stijging van bijna 1% ten opzichte van een jaar eerder. De scherpe dalingen van de afgelopen jaren lijken daarmee definitief voorbij, maar de huurprijzen stijgen nog niet heel hard en ook niet overal. Voor bestaande contracten waarvan de huren jaarlijks worden geïndexeerd en voor nieuwe verhuur op schaarse toplocaties ligt een sterkere stijging voor de hand. (bron: vastgoedupdate juni 2018 Rabobank)

Gerelateerde berichten