Voortgang herstructurering

12 oktober 2017

In de vergadering van 6 juli 2017 zijn de Participanten unaniem akkoord gegaan met de herstructurering van Woon-Winkel Fonds. Deze herstructurering hield, naast het aantrekken van nieuw Participanten vermogen, ook de conversie van Participaties naar Obligaties A en B in.

Gerekend in termen van Participantenvermogen luidt de onderverdeling in uittreding, conversie naar Obligatie A, conversie naar Obligatie B en behoud van Participaties als volgt:

  1. 9% van de Participanten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uit te treden.
  2. 5% heeft gekozen voor Obligatie A
  3. 53% heeft gekozen voor Obligatie B
  4. 33% heeft gekozen voor om de Participaties behouden met bijstorting van tenminste € 100.000.

Lees verder

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2021 van Woon-Winkel Fonds. Mocht u naar aanleiding van het halfjaarverslag vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341-438610 of per e-mail info@beethovenbeheer.nl.